Sân bóng Mini Trường Giang, Kiến An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 679 58 85
Trang web
Vị trí chính xác 208.287.603, 10.666.801.629.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7084651f1bab:0xfcfc69d3ce093771

Xem thêm:  Sân vận động làng Nhân Mục, Nhân Hoà