Sân bóng đá An Hội, P. 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 256 Phan Huy Ích, P. 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2213 6468
Trang web
Vị trí chính xác 108.378.435, 10.663.956.119.999.900


Địa chỉ Sân bóng đá An Hội ở đâu?

256 Phan Huy Ích, P. 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân bóng đá An Hội như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO VINH PHÚ