Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam), P. Núi Sam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M3MP+237, Vinh Dong commune, Vinh Te (Ap Vĩnh Đông I, Vĩnh Tế), P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3861 777
Trang web
Vị trí chính xác 106.825.443, 10.508.518.339.999.900


Địa chỉ Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam) ở đâu?

M3MP+237, Vinh Dong commune, Vinh Te (Ap Vĩnh Đông I, Vĩnh Tế), P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam) như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chie Restaurant, Minh Khai