Salon tóc ĐỆ NHẤT KÉO

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL37, Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 186442, Việt Nam
Số điện thoại 0775 225 188
Trang web business.site
Vị trí chính xác 206.738.435, 1.064.859.199


Địa chỉ Salon tóc ĐỆ NHẤT KÉO ở đâu?

QL37, Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 186442, Việt Nam

Giờ làm việc của Salon tóc ĐỆ NHẤT KÉO như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV, Phường 5