Sài Gòn Phố Karaoke – Cinema Tây Ninh, TT. Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 153 Lạc Long Quân, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6506 969
Trang web karaokesaigonpho.com
Vị trí chính xác 11.299.481, 10.612.273.739.999.900


Địa chỉ Sài Gòn Phố Karaoke - Cinema Tây Ninh ở đâu?

153 Lạc Long Quân, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sài Gòn Phố Karaoke - Cinema Tây Ninh như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Song Trang, Bắc Mỹ Phú