Rượu vang, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 An Thượng 14, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0768 555 279
Trang web
Vị trí chính xác 160.477.003, 1.082.420.393


Hình ảnh

Xem thêm:  Eden Plaza Đà Nẵng