Rượu sa ke , Whisky Yamazaki, Hibiki Nhật Bản, Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Đường C, Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 099 669 38 88
Trang web
Vị trí chính xác 107.227.071, 1.067.284.468


Địa chỉ Rượu sa ke , Whisky Yamazaki, Hibiki Nhật Bản ở đâu?

34 Đường C, Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rượu sa ke , Whisky Yamazaki, Hibiki Nhật Bản như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Wine Shop Thanh Hóa - Rượu ngoại, Phụ kiện Cigar, P. Lam Sơn