Rượu Plaza, Khương Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 092 776 33 33
Trang web ruouplaza.vn
Vị trí chính xác 20.997.595.099.999.900, 1.058.290.105


Địa chỉ Rượu Plaza ở đâu?

96 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Rượu Plaza như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ad96256d4101:0xbb0217a8003bbe51

Xem thêm:  Lò rượu Thùy Trang, Thuận Giao