Rotasu Sushi Restaurant, Phường Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 266 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 091 803 11 32
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.471.185.499.999.900, 1.056.479.622


Địa chỉ Rotasu Sushi Restaurant ở đâu?

266 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Rotasu Sushi Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng cafe Vỹ Dạ Xưa