Rau Má Bà Già

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 368 67 89
Trang web raumabagia.com
Vị trí chính xác 10.349.151.299.999.900, 1.070.769.969


Địa chỉ Rau Má Bà Già ở đâu?

3 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau Má Bà Già như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30], Thứ Sáu:[08:00-23:30], Thứ Bảy:[08:00-23:30], Chủ Nhật:[08:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Linh's Nước Ép Trái Cây, Hoà Khánh Nam