Rạp Đống Đa, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 890 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 4833
Trang web ddcinema.vn
Vị trí chính xác 107.536.275, 1.066.740.353


Địa chỉ Rạp Đống Đa ở đâu?

890 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Rạp Ngọc Khánh, Ngọc Khánh