RAINY FITNESS CENTER, Hòa Thuận Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 159 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 534 53 71
Trang web
Vị trí chính xác 160.458.992, 1.082.100.756


Địa chỉ RAINY FITNESS CENTER ở đâu?

159 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của RAINY FITNESS CENTER như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[14:00-18:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB Võ thuật Khang Anh, Dĩ An