Quầy Thuốc Thịnh Lợi, Trường Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Đường số 51 Nguyễn Lương Bằng, Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 834 23 72
Trang web
Vị trí chính xác 11.243.922.399.999.900, 1.061.676.648


Địa chỉ Quầy Thuốc Thịnh Lợi ở đâu?

10 Đường số 51 Nguyễn Lương Bằng, Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Thịnh Lợi như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b3fe524c84fe7:0x6aacbe094363fc62

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity