Quang Duy Mobile, Tân Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 201 17 68
Trang web
Vị trí chính xác 208.950.961, 10.667.300.469.999.900


Địa chỉ Quang Duy Mobile ở đâu?

146 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quang Duy Mobile như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bd42a580c8d:0xfab5b41207e477e0

Xem thêm:  SỮA ĐIỆN THOẠI-THAY MÀN HÌNH-THAY KÍNH LẤY NHANH, Mỹ Phước