Quán trà sữa Trân Châu, Vĩnh Niệm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 492 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3870 391
Trang web
Vị trí chính xác 208.304.306, 10.667.784.669.999.900


Địa chỉ Quán trà sữa Trân Châu ở đâu?

492 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán trà sữa Trân Châu như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a707e39284ec9:0xfcbdc81a196aab8b

Xem thêm:  Cà phê góc phố, Phước Đông