Quán Trà Sữa 168, Bình Trị Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 168 Đ. Bình Trị Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 743 15 75
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.660.421, 1.066.098.774


Địa chỉ Quán Trà Sữa 168 ở đâu?

168 Đ. Bình Trị Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trà Sữa 168 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752c3939a5e311:0xd25581dcd43055a8

Xem thêm:  Trà Sữa Tiên Hưởng