Quán Thịt Chó Tuấn Thức, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPW3+R7M, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 475 46 66
Trang web
Vị trí chính xác 20.847.075, 1.067.031.751


Địa chỉ Quán Thịt Chó Tuấn Thức ở đâu?

RPW3+R7M, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thịt Chó Tuấn Thức như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Đồ Cúng trọn gói Đà Nẵng - Mâm cúng trọn gói Diệu Linh, Hoà Châu