Quán Thịt Chó Thu Thủy, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 93 Quốc Lộ 1A, Phường 5, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0377 261 616
Trang web
Vị trí chính xác 10.550.610.299.999.900, 10.641.623.109.999.900


Địa chỉ Quán Thịt Chó Thu Thủy ở đâu?

93 Quốc Lộ 1A, Phường 5, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thịt Chó Thu Thủy như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cari Ấn Độ Musa, Phường 9