Quán Thịt Chó Hạ Hà, Bắc Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MGMF+2PW, Unnamed Rd, Bắc Phong, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 987 11 02
Trang web
Vị trí chính xác 20.682.621.599.999.900, 10.652.434.079.999.900


Địa chỉ Quán Thịt Chó Hạ Hà ở đâu?

MGMF+2PW, Unnamed Rd, Bắc Phong, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thịt Chó Hạ Hà như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31358aa35bc012a1:0xed215771e716abf6

Xem thêm:  Bún Đậu Cô Cô, Đình Văn