Quán Rửa Xe Tiến Đạt, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 400 Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3737 243
Trang web
Vị trí chính xác 208.380.548, 1.066.772.713


Hình ảnh

Xem thêm:  rửa xe ô tô ktford, Phường 8