Quán Phở King, 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Trần Bình Trọng, 5, Da Lat, Việt Nam
Số điện thoại 0386 150 152
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.436.758, 1.084.258.368


Địa chỉ Quán Phở King ở đâu?

14 Trần Bình Trọng, 5, Da Lat, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở King như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[06:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00], Thứ Tư:[06:00-12:00], Thứ Năm:[06:00-12:00], Thứ Sáu:[06:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sydney Cafe Dalat, Phường 4