Quán Huế Ngon, Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3531 210
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.662.076, 10.822.120.199.999.900


Địa chỉ Quán Huế Ngon ở đâu?

65 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Huế Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún chả Hà Nội -Tây Hồ Quán, Thạch Thang