Quán Hoa – Bánh Canh Vịt, Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 56 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 491 17 35
Trang web
Vị trí chính xác 16.063.772.699.999.900, 1.081.541.893


Địa chỉ Quán Hoa - Bánh Canh Vịt ở đâu?

56 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hoa - Bánh Canh Vịt như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-20:00], Chủ Nhật:[11:00-20:00], Thứ Hai:[11:00-20:00], Thứ Ba:[11:00-20:00], Thứ Tư:[11:00-20:00], Thứ Năm:[11:00-20:00], Thứ Sáu:[11:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì cay Sasin, Phường 25