Quán Hải sản 27, Sông Ray

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Q85X+FQJ, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 264 42 07
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.706, 10.734.940.329.999.900


Địa chỉ Quán Hải sản 27 ở đâu?

Q85X+FQJ, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hải sản 27 như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Saigon Beerworld, Phường 1