Quán Hà Vy, Bình Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HG2X+PF5, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 177 03 24
Trang web
Vị trí chính xác 105.517.553, 10.754.872.329.999.900


Địa chỉ Quán Hà Vy ở đâu?

HG2X+PF5, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hà Vy như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-10:00], Thứ Sáu:[05:00-10:00], Thứ Bảy:[05:00-10:00], Chủ Nhật:[05:00-10:00], Thứ Hai:[05:00-10:00], Thứ Ba:[05:00-10:00], Thứ Tư:[05:00-10:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mật BBQ Lẩu Nướng Không Khói & Vựa Hải Sản Sỉ và Lẻ, Lộc Ninh