Quán Dê Tư Hậu, Khuê Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 39 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 922 25 19
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.313.977, 10.824.570.419.999.900


Địa chỉ Quán Dê Tư Hậu ở đâu?

Lô 39 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Dê Tư Hậu như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng The Unit