Quán Bò Bít Tết Việt, Tân Quy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PPV8+983, Đường Lâm Văn Bền, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 613 81 06
Trang web inlamhong.com
Vị trí chính xác 10.743.395.399.999.900, 10.671.578.459.999.900


Địa chỉ Quán Bò Bít Tết Việt ở đâu?

PPV8+983, Đường Lâm Văn Bền, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Bít Tết Việt như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Moo Beef Steak 2