Quán Bánh Mì, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3824 965
Trang web
Vị trí chính xác 12.235.294.399.999.900, 1.091.935.802


Địa chỉ Quán Bánh Mì ở đâu?

30 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bánh Mì như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31706763226d7159:0x204791fd7bb9e144

Xem thêm:  Quán Kem Xôi Cô Huế, Máy Tơ