QUÁN BÁNH CANH CUA 270, Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 266 Thích Quảng Đức, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 470 98 56
Trang web
Vị trí chính xác 10.978.571.599.999.900, 1.066.604.521


Địa chỉ QUÁN BÁNH CANH CUA 270 ở đâu?

266 Thích Quảng Đức, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN BÁNH CANH CUA 270 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d13a41512fb3:0xcc9611d8be66de98

Xem thêm:  Phở Bát Đá Song Tâm, Chánh Nghĩa