Quán Ăn, TT. Tràng Bỏm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X245+CVG, Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 873 37 89
Trang web
Vị trí chính xác 109.560.652, 10.700.968.979.999.900


Địa chỉ Quán Ăn ở đâu?

X245+CVG, Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174e40327668aa3:0xde9496a0a7550b98

Xem thêm:  Nhà Hàng Quê Hương, TT. Vĩnh An