Quán ăn Hai Quê, Mỹ Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 99G8+GXV, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0816 613 278
Trang web
Vị trí chính xác 103.763.545, 1.063.674.365


Địa chỉ Quán ăn Hai Quê ở đâu?

99G8+GXV, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Hai Quê như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-23:00], Thứ Ba:[08:30-23:00], Thứ Tư:[08:30-23:00], Thứ Năm:[08:30-23:00], Thứ Sáu:[08:30-23:00], Thứ Bảy:[08:30-23:00], Chủ Nhật:[08:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cháo Lòng 2 Xí - Cháo Lòng Bà Mén, Phường 10