Quán ăn Hai Lành, Long Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MXX4+JJX, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 838 94 20
Trang web
Vị trí chính xác 106.991.227, 1.069.566.153


Địa chỉ Quán ăn Hai Lành ở đâu?

MXX4+JJX, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Hai Lành như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317518328b8ef513:0xa8b62033e1e184af

Xem thêm:  Bánh Canh Ngọc Hạnh, Tân Định