Quán 36 Bò Bít Tết (Beefsteak), Mỹ Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JM24+RHW, Đ. Tránh Quốc Lộ 50, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 093 369 82 61
Trang web
Vị trí chính xác 106.021.181, 10.665.646.149.999.900


Địa chỉ Quán 36 Bò Bít Tết (Beefsteak) ở đâu?

JM24+RHW, Đ. Tránh Quốc Lộ 50, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán 36 Bò Bít Tết (Beefsteak) như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-11:00], Thứ Ba:[05:30-11:00], Thứ Tư:[05:30-11:00], Thứ Năm:[05:30-11:00], Thứ Sáu:[05:30-11:00], Thứ Bảy:[05:30-11:00], Chủ Nhật:[05:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò bít-tết Nhật Minh (Beefsteak), Vĩnh Thạnh