Press Club Hanoi, Tràng Tiền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 P. Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3934 0888
Trang web latablehanoia.com
Vị trí chính xác 210.252.883, 1.058.569.469


Địa chỉ Press Club Hanoi ở đâu?

12 P. Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Press Club Hanoi như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngọc Vũ, Phường 1