Pizza Nướng Lò Củi, Gia Tân 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4A3.Đức Long3, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0834 567 187
Trang web
Vị trí chính xác 11.063.365, 1.071.686.757


Địa chỉ Pizza Nướng Lò Củi ở đâu?

4A3.Đức Long3, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Pizza Nướng Lò Củi như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-21:30], Thứ Bảy:[10:00-21:30], Chủ Nhật:[10:00-21:30], Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30], Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Xèo 6 Hồng 2, Phường 2