Phum Xăm Thẩm Mỹ Trang, Tây Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 821 81 50
Trang web
Vị trí chính xác 110.871.102, 10.626.442.829.999.900


Địa chỉ Phum Xăm Thẩm Mỹ Trang ở đâu?

Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phum Xăm Thẩm Mỹ Trang như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b3b2ef3db783d:0xa9a8994003eeddf3

Xem thêm:  SPA LƯU THUỲ TRANG, Xuân Thạnh