Phúc Tea, Khu 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 295A Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khu 2, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9215
Trang web phuctea.com.vn
Vị trí chính xác 102.942.004, 1.057.576.824


Địa chỉ Phúc Tea ở đâu?

295A Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khu 2, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Tea như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yumi Tiea Coffee Trà Sữa, Lai Hưng