Phòng Y Tế Huyện A Lưới

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76QP+XR8, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3977 448
Trang web
Vị trí chính xác 16.289.901.099.999.900, 1.072.370.874


Xem thêm:  Phòng Chẩn Trị Y Học Hiếu Nghĩa, Liên Nghĩa