Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Thị Xã Hương Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CMC7+PGR, Phường, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 862 453
Trang web
Vị trí chính xác 164.218.695, 1.076.637.679


Xem thêm:  Công An Phường 7, Phường 7