Phòng Răng Lê Chuyên, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83GH+RPH, QL22B, Phường 1, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 981 81 15
Trang web
Vị trí chính xác 113.270.593, 10.607.937.489.999.900


Địa chỉ Phòng Răng Lê Chuyên ở đâu?

83GH+RPH, QL22B, Phường 1, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Răng Lê Chuyên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Mỹ Hương, Tân Định