Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Bà Rịa, Phước Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân, 137 Đ. 27/4, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3731 167
Trang web
Vị trí chính xác 104.986.882, 1.071.680.263


Xem thêm:  UBND xã Thủy Bằng