Phòng Khám Tư Nhân Phụ Khoa, Thạch Thang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8, Đường Lê Lai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3832 086
Trang web
Vị trí chính xác 160.752.958, 10.821.777.349.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Chữa Bệnh Trẻ Em, Thuỷ Sơn