Phòng Khám Tư Nhân – Bs Nguyễn Văn Nghĩa, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 283 28 52
Trang web
Vị trí chính xác 119.436.045, 10.843.084.789.999.900


Xem thêm:  Phòng Khám Nội Khoa - Bs Trần Văn Huy