Phòng khám Thú y Anh Đức, Bình Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1A/40 Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Tp, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 277 29 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.962.091, 10.670.901.599.999.900


Địa chỉ Phòng khám Thú y Anh Đức ở đâu?

1A/40 Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Tp, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Thú y Anh Đức như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d70af9a27541:0xee38ee1722fcf8c9

Xem thêm:  Bệnh viện thú y Samyang Trung Hoà (Samyang Animal Clinic), P. Nguyễn Thị Thập