Phòng Khám Sản Phụ Khoa – Bs Ngọc Ánh, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 74 Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3506 910
Trang web
Vị trí chính xác 119.435.108, 1.084.307.201


Địa chỉ Phòng Khám Sản Phụ Khoa - Bs Ngọc Ánh ở đâu?

74 Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Sản Phụ Khoa - Bs Ngọc Ánh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bác sĩ Nghĩa, TT. Hoà Thành