Phong kham noi khoa da nang, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 Lê Chân, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 558 35 90
Trang web
Vị trí chính xác 16.085.315.599.999.900, 1.082.334.281


Địa chỉ Phong kham noi khoa da nang ở đâu?

89 Lê Chân, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phong kham noi khoa da nang như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tập vật lý trị liệu tại nhà, Khu Phố 9