Phòng khám nội khoa bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0888 804 148
Trang web
Vị trí chính xác 102.494.218, 10.597.438.869.999.900


Địa chỉ Phòng khám nội khoa bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn ở đâu?

6 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám nội khoa bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng