Phòng Khám Nhi – Bác Sĩ Trần Thị Thủy, Phường An Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 570 20 19
Trang web
Vị trí chính xác 155.646.101, 10.847.963.689.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Nhi - Bác Sĩ Trần Thị Thủy ở đâu?

39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi - Bác Sĩ Trần Thị Thủy như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Sài Gòn Quốc Tế 9, Thái Hoà