Phòng Khám Da Liễu – BS. CK1. Nhan Thị Phương Đào, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 840273, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3883 232
Trang web finizz.com
Vị trí chính xác 103.566.886, 1.063.674.066


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu - BS. CK1. Nhan Thị Phương Đào ở đâu?

9 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 840273, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu - BS. CK1. Nhan Thị Phương Đào như thế nào?

Thứ Hai:[11:30-13:00], Thứ Ba:[11:30-13:00], Thứ Tư:[11:30-13:00], Thứ Năm:[11:30-13:00], Thứ Sáu:[11:30-13:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lã Hà Clinic, Trung Hoà