Phòng khám da liễu – Bác sĩ Hà Nguyên Hào, Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Trần Tống, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3826 099
Trang web
Vị trí chính xác 160.589.619, 10.821.186.759.999.900


Địa chỉ Phòng khám da liễu - Bác sĩ Hà Nguyên Hào ở đâu?

10 Trần Tống, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám da liễu - Bác sĩ Hà Nguyên Hào như thế nào?

Thứ Ba:[14:00-17:30], Thứ Tư:[14:00-17:30], Thứ Năm:[14:00-17:30], Thứ Sáu:[14:00-17:30], Thứ Bảy:[14:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[14:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa Khoa Nhật Tân, Châu Phú B